Logo LAA  

Letecká amatérská asociace ČR
Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596

  English version
English version
upozorneni
Ultralehké letouny Závěsné kluzáky Motorové závěsné kluzáky Padákové kluzáky Paramotory Ultralehké vírníky Ultralehké vrtulníky
 
  Stanovy
  Organizační řád
  Organizační schéma
  Schéma správy
  Sídlo, návštěvní hodiny
  Aparát LAA, kontakty
 
  Novinky

Vítr aktuálně

  Směr,teplota,oblačnost
Aktuality
  Provoz a technika
  Články / Oznámení
  Vzdušný prostor ČR
  Flying in Europe
Svaz...
  Paraglidingu
  Ultralehkého létání
  Závěsného létání
  Motor. paraglidingu
LAA ČR
  O Asociaci
  Sportovní výsledky
  Konference LAA ČR
  Rada LAA ČR
  Členství
  Poplatky
  Pojištění
  Pilotní průkazy
  Technické průkazy
  Změna majitele SLZ
  Jak platit za služby?
  Akce
  Inspektoři
Praktické Informace
  Meteosondy LAA ČR
  Letečtí lékaři
  Letecké zkratky
  Info o nehodách
  Tabulka METAR TAF
  Telefonní čísla
  Ztráty a nálezy
  Organizace ICAO
  Typové průkazy ULL
  Reg. plochy SLZ
Pilot
  Pilot aktuálně
  O časopisu
  Obsahy časopisu
  Obsah ročníků
  TV Pilot
  Bulletiny LAA ČR
  Internetové články
  Starší plná čísla
  Předplatné
  Komerční inzerce
  Řádková inzerce
  Termíny uzávěrek
  Podání inzerce on-line
  Akce on-line
  Redakce
Downloads
  Acrobat Reader
  Zábava
Vírníkové létáníPošli článek...  Formátuj pro tisk...
18.6.2003 17:00 (Ultralehké vírníky) různé (Hofmann Petr)

Vírníkové létání

Několik základních a zásadních informací Svazu vírníkového létání nejen pro členy, ale i pro ostatní potenciální zájemce o tento druh létání.

Díky současnému stavu informovanosti o vírnících leckomu připadá, jako kdyby se nad vírníky tak trochu zavřela voda. Lze polemizovat, zda je to správné, nebo zda by měly být o současné situaci v tomto oboru létání alespoň rámcově podávány základní informace pro členskou základnu.
Myslím si, že každá, i méně podstatná informace o tomto způsobu létání by měla být zveřejněna. Už z toho důvodu, aby ti z vás, kdo mají zájem nejen o stavbu vírníků, ale i o výcvik, nezůstávali bez informací. A kdyby nic víc, tak alespoň aby členové LAA měli nejen pocit, ale i informace o tom, že se čas v tomto oboru letecké činnosti nezastavil a že se stále něco děje. Předsednictvo Svazu vírníkového létání na svém zasedání v březnu 2003 rozhodlo, že na webových stránkách LAA ČR budou zveřejněny základní předpisy, aby byly dostupné každému ze zájemců. O co se tedy jedná: Za prvé je to metodika pilotního výcviku uživatele ultralehkých vírníků, kterou zpracovali autor těchto řádek, Rostislav Bauer a Ing. Dalibor Deutsch v roce 1998. Metodika prošla celou řadou připomínek a panelových diskusí, a nakonec byla po závěrečném oponentním řízení znovu přehodnocena a předána dne 25. května 2000 přes LAA ČR na ÚCL ČR ke schválení. Na základě doporučení ÚCL ČR udělal odbornou korekturu Ing. Jan Lukeš. Na základě této korektury pak byla metodika Úřadem pro civilní letectví schválena. V souladu s pověřením ÚCL ČR ji Letecká amatérská asociace ČR vydala jako nedílnou součást osnovy pro pilotní výcvik uživatelů ultralehkých vírníků. Nejde v podstatě o nic méně než o seznámení se s vírníkem a následně o vysvětlení nácviku ovládání vírníku v různých režimech od vzletu, vlastního letu, až po přistání. Aby metodika byla jako učebnice úplná, zabývá se i cvičnými lety v prostoru a nouzovými případy. Autoři si byli vědomi toho, že mnoho z potenciální pilotů vírníků zná zcela nebo alespoň částečně co obnáší řízení letadla. Protože je ale, mnoho těch, kteří o létání mnoho nevědí, rozhodli jsme se již v prvopočátku věnovat metodice více pozornosti a trochu podrobněji každý „úkon“ rozepsat.
O tom, jak tato metodika pomohla či pomáhá jsou v současnosti zprávy sice kusé, ale o to více potěšitelné. Zdá se, že metodika plní své poslání, má vypovídací schopnost a jejím prostudováním získává zájemce dobrou představu, co pilotáž vírníku představuje a co je zapotřebí pro její zvládnutí. Tady se musím zastavit, abych vyvrátil dojem, že něco propaguji, či dělám metodice reklamu, aby se „kupovala“.
Ne přátelé, metodiku dáváme k dispozici vám všem zdarma. A stejně tak zdarma budou i ostatní předpisy pro vírníkové létání. Budou dostupné na webových stránkách LAA ČR. Dalším předpisem je UV – 3; Osnova výcviku uživatele SLZ - pilota ultralehkého vírníku. Tuto osnova připravil v roce 2000 opět tým tvořený autorem těchto řádek a Rostislavem Bauerem. Osnova byla konzultována a připomínkována tehdejším prezidentem LAA ČR Petrem Tučkem. Konečnou – současnou podobu pak získala po oponentním řízení s hlavním technikem LAA Ing. Václavem Chválou v roce 2002. Jedná se o klasickou osnovu výcviku, podobnou těm, které známe u ostatních ultralehkých sportovních létajících zařízení. Obsah cvičení v této osnově vychází nejen z teoretických, ale především z praktických zkušeností stávajících pilotů ultralehkých vírníků. Zde musím vyzdvihnout přínos jednoho ze zakladatelů, hybatelů a inspirátorů nového oživení vírníků a oficiálně i jednoho z prvních letců v nových dějinách vírníkového létání v České republice, Rostislava Bauera. Jeho bohaté zkušenosti pilota vírníků i instruktora létání pomáhaly nejen vytvářet a stanovovat obsahovou náplň jednotlivých cvičení, ale i počty hodin potřebné pro osvojení správných letových návyků žáka během výcviku. Jako třetí základní předpis, týkající se činnosti odbornosti vírníkového létání, pak musím uvést předpis UL 2 - část III; Předpis o letové způsobilosti ultralehkých vírníků. Je to rozhodující stavební předpis, který by měl při práci vést stavitele ultralehkých vírníků. Předpis vychází z anglického předpisu British Civil Airworthiness Requirements (BCAR) Cap. 643, Section T: Light Gyroplanes.
Tomuto předpisu stavby vírníku byla věnována mimořádná pozornost a podíleli se na něm kromě již výše uvedených autorů Ing. Václava Chvály, Ing. Ericha Deutsche, Rostislava Bauera a Ing. Václava Fialy též Ing. Petr Dobiáš, Ing. Lubomír Benda a Ing. Jindřich Král.
Co k tomuto předpisu dodat? Předpis je důležitá informace, která by měla vést každého stavitele vírníků. Ještě před prvním říznutím do kterékoliv trubky je nutno předem mít jasný cíl i cestu k němu a vidět před sebou nejen uříznutou trubku, ale celou konstrukci vírníku. Smyslem této poznámky je, že od samého počátku stavby je nutno velice přísně hlídat hmotnost. Hmotnostní omezení u tohoto sportovního zařízení je jednou z velmi důležitých veličin, ovlivňujících navíc jeho letové vlastnosti. Dalo by se poukázat na mnoho důležitých prvků, jako na případné rozmístění úchytů trubek poblíž těžiště konstrukce, na vyvážení rotorové hlavy, atd. Směrnice je natolik obsažná, že po jejím prostudování by měl stavitel vírníku alespoň rámcově vědět, co stavba a příprava jeho letadla k provozu obnáší.
Potud tedy k představení základních předpisů. Nad rámec tohoto představení bych chtěl dále alespoň informativně upřesnit některé poznatky z nedávných a současných průzkumů četnosti a stavu stavby vírníků. Zatím létají na poznávacích značkách vydaných LAA ČR celkem čtyři vírníky. Dosud bylo vystaveno deset pilotních průkazů. Inspektorem provozu motorových vírníků je velmi zkušený pilot a instruktor Rostislav Bauer, inspektorem technikem motorových vírníků je na slovo vzatý odborník na danou tématiku inženýr Václav Fiala.
V současné době je rozestavěno (i z dovezených stavebnic), ale i dostavěno, avšak nezalétáno osm vírníků. Nelze ovšem vyloučit, že je jich ještě více, ale pokud ano, pak jejich stavitelé zatím o jejich stavbě stále ještě neinformovali ani inspektora technika, ani inspektora provozu.
Dalším tématem jednání výboru svazu vírníkového létání byl uvažovaný třetí slet vírníků, který by se mohl konat v letošním roce (po prázdninách). Zde jsem ale nedošli k souhlasnému rozhodnutí, protože současný počet letuschopných vírníků by patrně nenaplnil představy členů LAA o skutečném sletu. Není to stanovisko definitivní a znovu se k této problematice vrátíme.
Co říci závěrem? Není toho stále tolik, abychom se mohli něčím novým pochlubit, i když předpokládám, že letošní rok bude zlomový. Stále věřím, že přijde chvíle, kdy vírník bude na nebi tak viditelný, jako ostatní sportovní létající zařízení. Je to výzva vám všem. Zázemí už bylo vybudováno, nejen co se týká předpisů, ale již i prvních létajících strojů. Jsou zde i také první zkušenosti jejich pilotů. Vyzývám proto všechny zkušenější kolegy vírníkáře, aby se s námi podělili o své zkušenosti a poznatky. Na závěr vám mohu slíbit, že se s vámi v nedaleké budoucnosti napíšu o svém prvním letu vírníkem a jak k tomu vůbec došlo.
Ing. Erich Deutsch,
předseda Svazu vírníkového létání LAA ČR

Fotosoutěž
  Aktuální ročník


Školící středisko LAA - e-learning

Odkazy
  Zkoušení - LAA ČR
  ŘLP
  WEBRIEFING
  Omezené prostory
  NOTAM
  Počasí v ČR (ČHMÚ)
  Meteo pro sp. létání
  Radarové odrazy ČR
  Počasí Medard
  Počasí Flymet
  Družice MSG
  Synoptika USAF
  Další odkazy...
Ke stažení
  Přihláška LAA 2012
  Registrace ve svazu
  Prodloužení PL
  Zák. o civ. letectví
  Vyhl. 108-1997
  Předpis LA-1
  Předpis LA-2
  Předpis LA-3
  Předpis LA-6
  Předpis UL-1
  Předpis UL-2 část I
  Předpis UL-2 část V
  Osnova UL-3 ULL
  Osnova UL-3 MZK
  Osnova ULK-3
  Osnova UH-3
  Osnova UV-3
  Předpis PL2
  Předpis PL-3
  Předpis PL-4
  Osnova MPL-3
  Předpis ZL-1
  Osnova ZL-3
  Směrnice LN
  Dot. instruktora PL
  Pal.d. a let.p. MPK
  Protokol MPK
  Let. zkoušky MPK
  Předb. zpr. o nehodě
  Sportovní řád FAI
  Hl. provozu navijáku
  Přehl.činnosti insp.
  OL MPK
  OL MPK kvalifikace
  OL ZL
Moje LAA
  přihlásit se
  registrace
© LAA ČR | developed by Xsite.cz