Logo LAA  

Letecká amatérská asociace ČR
Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596

  English version
English version
upozorneni
Ultralehké letouny Závěsné kluzáky Motorové závěsné kluzáky Padákové kluzáky Paramotory Ultralehké vírníky Ultralehké vrtulníky
 
  Stanovy
  Organizační řád
  Organizační schéma
  Schéma správy
  Sídlo, návštěvní hodiny
  Aparát LAA, kontakty
 
  Novinky

Vítr aktuálně

  Směr,teplota,oblačnost
Aktuality
  Provoz a technika
  Články / Oznámení
  Vzdušný prostor ČR
  Flying in Europe
Svaz...
  Paraglidingu
  Ultralehkého létání
  Závěsného létání
  Motor. paraglidingu
LAA ČR
  O Asociaci
  Sportovní výsledky
  Konference LAA ČR
  Rada LAA ČR
  Členství
  Poplatky
  Pojištění
  Pilotní průkazy
  Technické průkazy
  Změna majitele SLZ
  Jak platit za služby?
  Akce
  Inspektoři
Praktické Informace
  Meteosondy LAA ČR
  Letečtí lékaři
  Letecké zkratky
  Info o nehodách
  Tabulka METAR TAF
  Telefonní čísla
  Ztráty a nálezy
  Organizace ICAO
  Typové průkazy ULL
  Reg. plochy SLZ
Pilot
  Pilot aktuálně
  O časopisu
  Obsahy časopisu
  Obsah ročníků
  TV Pilot
  Bulletiny LAA ČR
  Internetové články
  Starší plná čísla
  Předplatné
  Komerční inzerce
  Řádková inzerce
  Termíny uzávěrek
  Podání inzerce on-line
  Akce on-line
  Redakce
Downloads
  Acrobat Reader
  Zábava
Technické průkazyPošli článek...  Formátuj pro tisk...
19.12.2007 13:00 (LAA ČR) Technické průkazy (Oros Miroslav)
New Page 1

Technické průkazy

aneb co je nutné dodat na rejstřík LAA, aby mohl být příslušný průkaz vydán či prodloužen

Vydání technického průkazu typu „P“
(sériově vyráběné, s vydaným „Typovým průkazem“) ULL, MZK, ULV, ULH

 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „protokol o vážení, protokol o ověření polohy těžiště, protokol o provedených letových zkouškách, výstupní protokol“.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku. ( kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz)
 3. Fotografie SLZ (alespoň základní-celý stroj, pohonná jednotka, palubní deska, …)
 4. Pokud se majitelem stává právnická firma, je potřeba uvést fyzickou osobu s platným pilotním průkazem jako provozovatele SLZ, který tuto skutečnost odsouhlasí svým podpisem.
 5. Pokud se majitelem stává cizinec,který chce SLZ provozovat v ČR, musí tuto skutečnost potvrdit svým prohlášením. Pokud chce SLZ provozovat na našich značkách na cizím území, musí nový majitel doložit písemný souhlas příslušného zahraničního úřadu o tom,že souhlasí s provozem SLZ na našich značkách.Dále musí doložit písemné prohlášení o tom, že byl seznámen s pravidly stanovenými LAA pro údržbu a provoz SLZ, že bude tato pravidla respektovat a bude ve spojení s příslušným inspektorem technikem LAA ČR, kterému bude hlásit všechny změny či poškození letounu

Vydání technického průkazu typu „Z(amatérská stavba) nebo „A“ (amatérská stavba podle schválené typové dokumentace) ULL, MZK, ULV, ULH

 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „zpráva o přezkoušení, zkušební protokol, protokol o vážení, protokol o ověření polohy těžiště, protokol o provedených letových zkouškách“.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz)
 3. Fotografie SLZ (alespoň základní-celý stroj, pohonná jednotka, palubní deska, …)
 4. Základní technické údaje a popis SLZ.
 5. Pokud se majitelem stává právnická firma, je potřeba uvést fyzickou osobu s platným pilotním průkazem jako provozovatele SLZ, který tuto skutečnost odsouhlasí svým podpisem.
 6. Pokud se novým majitelem stává cizinec,který chce SLZ provozovat v ČR, musí tuto skutečnost potvrdit svým prohlášením. Pokud chce SLZ provozovat na našich značkách na cizím území, musí nový majitel doložit písemný souhlas příslušného zahraničního úřadu o tom,že souhlasí s provozem SLZ na našich značkách.Dále musí doložit písemné prohlášení o tom, že byl seznámen s pravidly stanovenými LAA pro údržbu a provoz SLZ, že bude tato pravidla respektovat a bude ve spojení s příslušným inspektorem technikem LAA ČR, kterému bude hlásit všechny změny či poškození letounu

Prodloužení technického průkazu ULL, MZK, ULV, ULH

 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „ zpráva o přezkoušení a zkušební protokol“.
 2. Dosavadní technický průkaz.
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz)

Změna majitele ULL, MZK, ULV, ULH  

1.      Pokud je převod majitele proveden přímo u inspektora technika LAA ČR, na rejstřík se dokládá „registrační list SLZ“ s uvedenými změnami majitele potvrzený inspektorem technikem LAA ČR.

2.      Pokud je převod proveden přímo na rejstříku LAA, musí být doložena kupní smlouva s ověřenými podpisy obou stran.

3.      Pokud se majitelem stává právnická firma, je potřeba uvést fyzickou osobu s platným pilotním průkazem jako provozovatele SLZ, který tuto skutečnost odsouhlasí svým podpisem.

4.      Pokud se novým majitelem stává cizinec,který chce SLZ provozovat v ČR, musí tuto skutečnost potvrdit svým prohlášením. Pokud chce SLZ provozovat na našich značkách na cizím území, musí nový majitel doložit písemný souhlas příslušného zahraničního úřadu o tom,že souhlasí s provozem SLZ na našich značkách.Dále musí doložit písemné prohlášení o tom, že byl seznámen s pravidly stanovenými LAA pro údržbu a provoz SLZ, že bude tato pravidla respektovat a bude ve spojení s příslušným inspektorem technikem LAA ČR, kterému bude hlásit všechny změny či poškození letounu.

5.      Dosavadní technický průkaz.

6.      Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz). Pokud při převodu majitele proběhlo i prodloužení technického průkazu, správní poplatky se sčítají.

Vydání technického průkazu typu „Z“ a „A“ pro nový ZK

 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „protokol o provedení letových zkoušek, zpráva o přezkoušení, zkušební protokol“.
 2. Pokud se majitelem stává právnická firma, je potřeba uvést fyzickou osobu s platným pilotním průkazem jako provozovatele SLZ, který tuto skutečnost odsouhlasí svým podpisem.
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).

Vydání technického průkazu typu „P“ pro ZK

 Musí mít náš „Typový průkaz“, nebo jinou certifikaci (DHV, SHV, BSHA, …)  

 1. Nový ZK s certifikací dovezený ze zahraničí
 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR.
 2. Doklady od výrobce (faktura-je to současně doklad o nabytí ZK)
 3. Pokud se majitelem stává právnická firma, je potřeba uvést fyzickou osobu s platným pilotním průkazem jako provozovatele SLZ, který tuto skutečnost odsouhlasí svým podpisem.
 4. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).
 1. Starší ZK s certifikací dovezený ze zahraničí
 1. „Registrační lis SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „zpráva o přezkoušení, zkušební protokol, protokol o provedení letových zkoušek“.
 2. Pokud se majitelem stává právnická firma, je potřeba uvést fyzickou osobu s platným pilotním průkazem jako provozovatele SLZ, který tuto skutečnost odsouhlasí svým podpisem.
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).

Prodloužení technického průkazu pro ZK  

 1. „Registrační list SLZ“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „zpráva o přezkoušení a zkušební protokol“.
 2. Dosavadní technický průkaz.
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).

Změna majitele ZK  

 1. Pokud je převod majitele proveden přímo u inspektora technika LAA ČR, na rejstřík se dokládá „registrační list SLZ“ s uvedenými změnami majitele potvrzený inspektorem technikem LAA ČR
 2. Pokud je převod proveden přímo na rejstříku LAA, musí být doložena kupní smlouva.
 3. Pokud se majitelem stává právnická firma, je potřeba uvést fyzickou osobu s platným pilotním průkazem jako provozovatele SLZ, který tuto skutečnost odsouhlasí svým podpisem.
 4. Dosavadní technický průkaz.
 5. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).Pokud při převodu majitele proběhlo i prodloužení technického průkazu, správní poplatky se sčítají.

Vydání technického průkazu MPK (PPG, MPG)  

 1. „Registrační list MPK“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohami „zkušební protokol a protokol o provedení letových zkoušek.
 2. Pokud se majitelem stává právnická firma, je potřeba uvést fyzickou osobu s platným pilotním průkazem jako provozovatele SLZ, který tuto skutečnost odsouhlasí svým podpisem.
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).

Prodloužení technického průkazu MPK (PPG, MPG)  

 1. „Registrační list MPK“ potvrzený inspektorem technikem LAA ČR s přílohou „zkušební protokol“ a pokud se při prodloužení technického průkazu mění PK, tak je nutné dodat i nový „protokol o provedení letových zkoušek“.
 2. Dosavadní technický průkaz.
 3. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz).

Změna majitele MPK (PPG,MPG)  

 1. „Registrační list MPK“ s uvedenými změnami majitele potvrzený inspektorem technikem s přílohami „zkušební protokol a protokol o provedení letových zkoušek“.
 2. Pokud se majitelem stává právnická firma, je potřeba uvést fyzickou osobu s platným pilotním průkazem jako provozovatele SLZ, který tuto skutečnost odsouhlasí svým podpisem.
 3. Dosavadní technický průkaz
 4. Doklad o úhradě správního poplatku (kopie složenky typu „C“ nebo převodní příkaz). Pokud při převodu majitele proběhlo i prodloužení technického průkazu, správní poplatky se sčítají.

Vydání technického průkazu PK

Vyřizuje inspektor technik PL LAA ČR.

Prodloužení technického průkazu PK

Vyřizuje inspektor technik PL LAA ČR.  

 1. Dosavadní technický průkaz.
 2. Prohlášení o počtu hodin nalétaných od posledního prodloužení.

 

Fotosoutěž
  Aktuální ročník


Školící středisko LAA - e-learning

Odkazy
  Zkoušení - LAA ČR
  ŘLP
  WEBRIEFING
  Omezené prostory
  NOTAM
  Počasí v ČR (ČHMÚ)
  Meteo pro sp. létání
  Radarové odrazy ČR
  Počasí Medard
  Počasí Flymet
  Družice MSG
  Synoptika USAF
  Další odkazy...
Ke stažení
  Přihláška LAA 2012
  Registrace ve svazu
  Prodloužení PL
  Zák. o civ. letectví
  Vyhl. 108-1997
  Předpis LA-1
  Předpis LA-2
  Předpis LA-3
  Předpis LA-6
  Předpis UL-1
  Předpis UL-2 část I
  Předpis UL-2 část V
  Osnova UL-3 ULL
  Osnova UL-3 MZK
  Osnova ULK-3
  Osnova UH-3
  Osnova UV-3
  Předpis PL2
  Předpis PL-3
  Předpis PL-4
  Osnova MPL-3
  Předpis ZL-1
  Osnova ZL-3
  Směrnice LN
  Dot. instruktora PL
  Pal.d. a let.p. MPK
  Protokol MPK
  Let. zkoušky MPK
  Předb. zpr. o nehodě
  Sportovní řád FAI
  Hl. provozu navijáku
  Přehl.činnosti insp.
  OL MPK
  OL MPK kvalifikace
  OL ZL
Moje LAA
  přihlásit se
  registrace
© LAA ČR | developed by Xsite.cz