Logo LAA  

Letecká amatérská asociace ČR
Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596

  English version
English version
upozorneni
Ultralehké letouny Závěsné kluzáky Motorové závěsné kluzáky Padákové kluzáky Paramotory Ultralehké vírníky Ultralehké vrtulníky
 
  Stanovy
  Organizační řád
  Organizační schéma
  Schéma správy
  Sídlo, návštěvní hodiny
  Aparát LAA, kontakty
 
  Novinky

Vítr aktuálně

  Směr,teplota,oblačnost
Aktuality
  Provoz a technika
  Články / Oznámení
  Vzdušný prostor ČR
  Flying in Europe
Svaz...
  Paraglidingu
  Ultralehkého létání
  Závěsného létání
  Motor. paraglidingu
LAA ČR
  O Asociaci
  Sportovní výsledky
  Konference LAA ČR
  Rada LAA ČR
  Členství
  Poplatky
  Pojištění
  Pilotní průkazy
  Technické průkazy
  Změna majitele SLZ
  Jak platit za služby?
  Akce
  Inspektoři
Praktické Informace
  Meteosondy LAA ČR
  Letečtí lékaři
  Letecké zkratky
  Info o nehodách
  Tabulka METAR TAF
  Telefonní čísla
  Ztráty a nálezy
  Organizace ICAO
  Typové průkazy ULL
  Reg. plochy SLZ
Pilot
  Pilot aktuálně
  O časopisu
  Obsahy časopisu
  Obsah ročníků
  TV Pilot
  Bulletiny LAA ČR
  Internetové články
  Starší plná čísla
  Předplatné
  Komerční inzerce
  Řádková inzerce
  Termíny uzávěrek
  Podání inzerce on-line
  Akce on-line
  Redakce
Downloads
  Acrobat Reader
  Zábava
Jazyková způsobilost pilotů létajících do zahraničí (za geografické hranice ČR) v roce 2009Pošli článek...  Formátuj pro tisk...
16.1.2009 15:00 (Aktuality) Provoz a technika (Koubík Jiří)
V návaznosti na požadavky/standardy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a z podnětu Ministerstva dopravy jsme byli nuceni ke konci roku 2008 začít řešit otázku jazykové způsobilosti pilotů létajících za geografické hranice ČR se SLZ. V souladu s leteckým předpisem řady L (L 1) se v ČR uplatňuje pravidlo, že každý pilot tzv. „vyšší“ kategorie musí být držitelem jazykové způsobilosti ve smyslu ICAO, chce–li letět do prostoru mimo území ČR (neuplatňuje se recipročně mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, protože příslušné jazyky jsou si přes své rozdíly v tomto ohledu rovny).
Na základě výše uvedeného musí být i piloti určitých SLZ držiteli tzv. „jazykové způsobilosti“ dle ICAO, pokud chtějí létat v zahraničí na ultralehkých letounech (ULL), ultralehkých vrtulnících (ULH) a ultralehkých motorových vírnících (ULV).

Jazyková způsobilost bude uznána a zapsána rejstříkem LAA ČR do pilotního průkazu pilota jako jedna z kvalifikací, na základě předložení osvědčení o složení zkoušky u akreditované organizace. Za akreditované organizace pro vydání osvědčení o složení zkoušky z anglického jazyka jsou považovány všechny organizace, které mají oprávnění (pověření) od ÚCL k provádění zkoušek pro tzv. všeobecné letectví. Minimální požadovaná znalost pro přiznání kvalifikace je na úrovni 4 (LEVEL 4) dle hodnotící stupnice ICAO.
Znalost „všeplatné“ angličtiny je z mého pohledu nejuniverzálnější (ICAO však pro let nad daným územím připouští i znalost tzv. místního jazyka - pro nás je asi nejpodstatnější němčina).

Žádám všechny dotčené piloty, kteří plánují v nadcházejících obdobích létat mimo území ČR, aby využili zimní období k přezkoušení z jazykové způsobilosti u „oprávněné – pověřené organizace“ a aby si nechali zapsat rejstříkem LAA ČR tuto kvalifikaci do průkazu. Seznam opravněných organizací si můžete ve formátu PDF stáhnout v tomto článku.

Přestože jsme se snažili vyřešit s Ministerstvem dopravy otázku jazykové způsobilosti komplexně, doposud se to pro některé rozdílné názory nepodařilo.
Jako organizace vydávající průkazy způsobilosti zastáváme názor, že obecně nastavená doba platnosti zkoušky úrovně 4 (LEVEL 4) na 3 roky je krátká. Domníváme se, že má-li držitel kvalifikace praxi, není zapotřebí, aby šel znovu po třech létech na přezkoušení.
Další nedořešená otázka vyplývá z možnosti, kdy pilot poletí bez použití radiostanice resp. bez radiokorespondence. I když je zřejmé, že používání radiostanice je výhodou, tak předpisy let bez radiostanice v některých případech umožňují (je ovšem také potřeba předpisy a AIPy číst). Znalost jazyka je zřejmou výhodou i pro běžné potřeby, například pro tankování ale i parkování nebo hangárování. Na druhé straně se ale nabízí srovnání, že autem je také možné do ciziny jezdit bez znalosti místního jazyka, i když je i v tomto případě jasné, že ten, kdo řeč umí, je ve velké výhodě. Tato otázka má tedy podle mne mnoho pro, ale i proti a je potřeba se jí dále zabývat.
Poslední, podle mne, závažnou nedořešenou otázkou je, na jakém základě by bylo možné zapsat do průkazu jazykovou způsobilost jiné řeči než angličtiny. Ve „velkém“ letectví zapisuje ÚCL jinou cizí řeč jen na základě potvrzení leteckého úřadu příslušné země. Kolik takových potvrzení již zahraniční letecké úřady vydaly, jsme nezkoumali, ale obecně se domnívám, že tento systém by nebyl pro piloty našeho malého letectví dostatečně pružný (jestli by vůbec fungoval). Domnívám se tedy, že i v tomto ohledu bychom měli najít efektivnější způsob.

Jaké budou mít případná jednání další výsledky budeme opět informovat.

Jiří Koubík

Fotosoutěž
  Aktuální ročník


Školící středisko LAA - e-learning

Odkazy
  Zkoušení - LAA ČR
  ŘLP
  WEBRIEFING
  Omezené prostory
  NOTAM
  Počasí v ČR (ČHMÚ)
  Meteo pro sp. létání
  Radarové odrazy ČR
  Počasí Medard
  Počasí Flymet
  Družice MSG
  Synoptika USAF
  Další odkazy...
Ke stažení
  Přihláška LAA 2012
  Registrace ve svazu
  Prodloužení PL
  Zák. o civ. letectví
  Vyhl. 108-1997
  Předpis LA-1
  Předpis LA-2
  Předpis LA-3
  Předpis LA-6
  Předpis UL-1
  Předpis UL-2 část I
  Předpis UL-2 část V
  Osnova UL-3 ULL
  Osnova UL-3 MZK
  Osnova ULK-3
  Osnova UH-3
  Osnova UV-3
  Předpis PL2
  Předpis PL-3
  Předpis PL-4
  Osnova MPL-3
  Předpis ZL-1
  Osnova ZL-3
  Směrnice LN
  Dot. instruktora PL
  Pal.d. a let.p. MPK
  Protokol MPK
  Let. zkoušky MPK
  Předb. zpr. o nehodě
  Sportovní řád FAI
  Hl. provozu navijáku
  Přehl.činnosti insp.
  OL MPK
  OL MPK kvalifikace
  OL ZL
Moje LAA
  přihlásit se
  registrace
© LAA ČR | developed by Xsite.cz