Jazyková způsobilost pilotů létajících do zahraničí (za geografické hranice ČR) v roce 2009 
16.1.2009 15:00 (Aktuality) Provoz a technika (Koubík Jiří)
V návaznosti na požadavky/standardy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a z podnětu Ministerstva dopravy jsme byli nuceni ke konci roku 2008 začít řešit otázku jazykové způsobilosti pilotů létajících za geografické hranice ČR se SLZ. V souladu s leteckým předpisem řady L (L 1) se v ČR uplatňuje pravidlo, že každý pilot tzv. „vyšší“ kategorie musí být držitelem jazykové způsobilosti ve smyslu ICAO, chce–li letět do prostoru mimo území ČR (neuplatňuje se recipročně mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, protože příslušné jazyky jsou si přes své rozdíly v tomto ohledu rovny).
Na základě výše uvedeného musí být i piloti určitých SLZ držiteli tzv. „jazykové způsobilosti“ dle ICAO, pokud chtějí létat v zahraničí na ultralehkých letounech (ULL), ultralehkých vrtulnících (ULH) a ultralehkých motorových vírnících (ULV).

Jazyková způsobilost bude uznána a zapsána rejstříkem LAA ČR do pilotního průkazu pilota jako jedna z kvalifikací, na základě předložení osvědčení o složení zkoušky u akreditované organizace. Za akreditované organizace pro vydání osvědčení o složení zkoušky z anglického jazyka jsou považovány všechny organizace, které mají oprávnění (pověření) od ÚCL k provádění zkoušek pro tzv. všeobecné letectví. Minimální požadovaná znalost pro přiznání kvalifikace je na úrovni 4 (LEVEL 4) dle hodnotící stupnice ICAO.
Znalost „všeplatné“ angličtiny je z mého pohledu nejuniverzálnější (ICAO však pro let nad daným územím připouští i znalost tzv. místního jazyka - pro nás je asi nejpodstatnější němčina).

Žádám všechny dotčené piloty, kteří plánují v nadcházejících obdobích létat mimo území ČR, aby využili zimní období k přezkoušení z jazykové způsobilosti u „oprávněné – pověřené organizace“ a aby si nechali zapsat rejstříkem LAA ČR tuto kvalifikaci do průkazu. Seznam opravněných organizací si můžete ve formátu PDF stáhnout v tomto článku.

Přestože jsme se snažili vyřešit s Ministerstvem dopravy otázku jazykové způsobilosti komplexně, doposud se to pro některé rozdílné názory nepodařilo.
Jako organizace vydávající průkazy způsobilosti zastáváme názor, že obecně nastavená doba platnosti zkoušky úrovně 4 (LEVEL 4) na 3 roky je krátká. Domníváme se, že má-li držitel kvalifikace praxi, není zapotřebí, aby šel znovu po třech létech na přezkoušení.
Další nedořešená otázka vyplývá z možnosti, kdy pilot poletí bez použití radiostanice resp. bez radiokorespondence. I když je zřejmé, že používání radiostanice je výhodou, tak předpisy let bez radiostanice v některých případech umožňují (je ovšem také potřeba předpisy a AIPy číst). Znalost jazyka je zřejmou výhodou i pro běžné potřeby, například pro tankování ale i parkování nebo hangárování. Na druhé straně se ale nabízí srovnání, že autem je také možné do ciziny jezdit bez znalosti místního jazyka, i když je i v tomto případě jasné, že ten, kdo řeč umí, je ve velké výhodě. Tato otázka má tedy podle mne mnoho pro, ale i proti a je potřeba se jí dále zabývat.
Poslední, podle mne, závažnou nedořešenou otázkou je, na jakém základě by bylo možné zapsat do průkazu jazykovou způsobilost jiné řeči než angličtiny. Ve „velkém“ letectví zapisuje ÚCL jinou cizí řeč jen na základě potvrzení leteckého úřadu příslušné země. Kolik takových potvrzení již zahraniční letecké úřady vydaly, jsme nezkoumali, ale obecně se domnívám, že tento systém by nebyl pro piloty našeho malého letectví dostatečně pružný (jestli by vůbec fungoval). Domnívám se tedy, že i v tomto ohledu bychom měli najít efektivnější způsob.

Jaké budou mít případná jednání další výsledky budeme opět informovat.

Jiří Koubík

© LAA ČR | developed by Xsite.cz